W ramach usługi podejmujemy na rzecz naszych klientów wszelkie skuteczne działania zmierzające do wyegzekwowania od dłużnika należnych im kwot.


Proces polubowny.

W ramach windykacji przedsądowej: ustalenie danych adresowych dłużnika, motywacja dłużnika do zapłaty należności, zabezpieczenie długu, kontakt z dłużnikiem, przygotowanie dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia postępowania sądowego.
Na tym etapie przeprowadzamy czynne rokowania z dłużnikiem, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnego uregulowania przez niego należności. Zajmujemy się również gromadzeniem informacji o sytuacji ekonomicznej i rynkowej dłużnika, wiadomości te wykorzystujemy w negocjacjach.

Postępowanie sądowe.

Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności naszej kancelarii. Windykacja sądowa przeprowadzana jest w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności.

Kancelaria prawna "Polus" wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.

Postępowanie egzekucyjne.  

W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy ze służbą przymusowego wykonywania Ukrainy, prowadząc nadzór nad działaniami oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji. Profesjonalna i ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi skutkuje wysoką ściągalnością należności.

Przedstawiony powyżej katalog naszych działań, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich naszych możliwości i czynności, jakie możemy podjąć. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór właściwych metod i sposobów windykacji, odpowiednich do konkretnej sprawy.


W zakres pomocy prawnej świadczonej przez Naszą Kancelarię na rzecz firm, organizacji pozarządowych i osób indywidualnych wchodzi m.in.:

- opiniowanie i analiza prawna umów z ukraińskimi partnerami;

- porady prawne z prawa ukraińskiego;
- reprezentacja przed urzędami, sądami, organami administracyjnymi i egzekucyjnymi na Ukrainie.

Sporządzanie:
- pism procesowych (pozwy, apelacje, zażalenia, skargi etc.);
- pism urzędowych (wnioski, podania, odwołania etc.);
- umów.


Świadczymy usługi na terenie całej Ukrainy!

Wynagrodzenie należne jest tylko w sprawach, które zakończyły się odzyskaniem długu.

Portal Promocji Eksportu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Ministerstwa Rozwoju poleca nas. (Portal Promocji Eksportu).

Nasza firma składa się z prawników, magistrów prawa ukraińskiego, którzy znają realia prawa i biznesu ukraińskiego.  Reklama

Reklama i ogłoszenia w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie.
https://rosyjskieportale.wordpress.com/