Windykacja sądowa i nadzór nad egzekucją komorniczą to główny obszar działalności naszej kancelarii.

Windykacja sądowa przeprowadzana jest w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności.

Kancelaria prawna "Polus" wykonuje wszelkie czynności formalnoprawne związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procesu i zapewnia klientowi reprezentację procesową aż do uzyskania nakazu zapłaty oraz tytułu wykonawczego, kończącego postępowanie sądowe.

W ramach postępowania egzekucyjnego współpracujemy ze służbą wykonywania Ukrainy, prowadząc nadzór nad działaniami oraz podejmując we własnym zakresie czynności zmierzające do ujawnienia majątku dłużnika, mogącego być przedmiotem skutecznej egzekucji. Profesjonalna i ścisła współpraca z organami egzekucyjnymi skutkuje wysoką ściągalnością należności. 

Reklama

Reklama i ogłoszenia w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie.
https://rosyjskieportale.wordpress.com/